PRESENTACIÓ

Perdre la mobilitat d’una part del cos, no poder parlar, recordar, entendre, olorar o empassar aliments. Una lesió medul·lar o cerebral pot canviar de manera greu i sobtada la vida d’una persona. Davant d’aquesta realitat, hi ha una lluita constant per adaptar-se a les noves circumstàncies i superar els obstacles del dia a dia. Al costat dels pacients, els investigadors dediquen esforços a minimitzar els danys ocasionats per les lesions i recuperar les capacitats deteriorades o perdudes. Tot això ens va ensenyar La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio de l’any 2010, dedicada a les lesions medul·lars i cerebrals adquirides.

Sensibilització, divulgació i entreteniment es van combinar durant les 15 hores de programa en directe, conduïdes pel periodista Albert Om, i en la campanya de sensibilització i difusió que el van precedir. Aquesta fórmula va despertar, un any més, la participació massiva i entusiasta del conjunt de la societat: es van fer més de 1.300 activitats populars, 2.400 voluntaris van atendre els donatius a les seus telefòniques, 150.000 joves van rebre una de les 3.500 conferències realitzades i es van vendre 150.000 còpies del disc de La Marató i 10.000, del llibre. La injecció solidària de centenars de milers de persones, col·lectius, institucions i empreses va donar com a resultat un marcador de 8.735.103 €, destinats a la recerca biomèdica i la sensibilització sobre aquestes malalties.

Ara, en el Simpòsium que organitzem per tancar el cicle iniciat amb La Marató del 2010, coneixerem el talent i el treball minuciós dels 55 equips investigadors en els 30 projectes que es van finançar, gràcies als donatius que s’hi van recollir, traduïts en avenços significatius en el coneixement, el tractament i el pronòstic de les lesions medul·lars i cerebrals adquirides. Des de teràpies d’estimulació sensorial per recuperar la deglució, la capacitat olfactiva o la parla fins a propostes de medicina regenerativa dels teixits danyats, els resultats que presenta la Fundació van enfocats a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen una lesió.

Els 30 projectes presentats són els que van resultar més ben valorats dels 100 que es van presentar en la convocatòria d’ajudes de la Fundació. L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya va coordinar un exigent procés d’avaluació internacional en què 111 especialistes van examinar la qualitat, metodologia, rellevància sanitària i social, valor innovador i viabilitat de cada treball candidat.

El Simpòsium representa una trobada immillorable entre els científics que han treballat durant aquests anys en la recerca sobre les lesions medul·lars i cerebrals adquirides i els ciutadans que, amb el seu esforç, han fet possible un gran impuls en la investigació que reverteix en la salut. Una nova cita entre ciència i solidaritat en l’aniversari dels 25 anys de La Marató i en un indret únic com l’Institut d’Estudis Catalans.

Projectes unitaris
17
Projectes coordinats
13

Dels 30 projectes finançats per La Marató 2010, prop de la meitat s’han dut a terme de manera coordinada entre grups de recerca de centres catalans i d’altres d’àmbit espanyol i internacional, impulsant d’aquesta manera el treball en xarxa i la projecció dels resultats obtinguts.

PROJECTES

Nova avaluació neuropsicològica de les lesions del lòbul frontal en base a la hipòtesi de la neuroplasticitat dinàmica i la compensació

Dr. Francisco Barceló Galindo
Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut, Universitat de les Illes Balears

> Resultats> Memòria

Alteracions de la metilació de l'ADN a nivell genòmic durant la diferenciació neural de cèl·lules mare adultes: implicacions en medicina regenerativa

Dra. María Berdasco Menéndez
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Dra. Consolación Melguizo Alonso
Centro de Investigación Biomédica de Granada

> Resultats> Memòria

Estimulació neurocognitiva precoç en pacients crítics amb dany cerebral agut adquirit

Dr. Lluís Blanch Torra
Hospital de Sabadell

> Resultats> Memòria

Assaig clínic aleatoritzat, multicèntric controlat per avaluar l'eficàcia i el cost-efectivitat de les sondes urinàries recobertes d'aliatge de plata en front de les sondes convencionals en els pacients amb lesions medul·lars

Dr. Xavier Bonfill Cosp
Centro Cochrane Iberoamericano. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

Materials electroactius nanoestructurats per a elèctrodes per a estimulació i reparació del sistema nerviós central (SNC)

Dra. Maria Nieves Casañ Pastor
Institut de Ciència de Materials de Barcelona
Dra. M. Cristina Suñol Esquirol
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Dra. Ann Marie Rajnicek
Institut of Medical Sciences Aberdeen, Regne Unit

> Resultats> Memòria

Esfingolípids com a diana per a la recuperació de les lesions de la medul•la espinal: el paper de la esfingosina-1-fosfat

Dra. Josefina Casas Brugulat
Institut de Química Avançada de Catalunya CSIC
Dr. Rodrigo Martínez Maza
Hospital Nacional de Parapléjicos. Toledo
Dr. Antonio Delgado Cirilo
Facultat de Farmàcia UB

> Resultats> Memòria

Potenciació dels mecanismes endògens de neuroprotecció i reparació del sistema nerviós desprès d’un dany agut

Dra. Catalina Casas Louzao
Institut de Neurociències UAB
Dra. Valerie Petegnief
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Dra. Assumpció Bosch Merino
Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica UAB

> Resultats> Memòria

Efecte de l’estimulació sensorial aferent de l’orofarínge en la resposta de la deglució i en l’activació cortical en pacients amb ictus i disfàgia orofaríngia. Assaig clínic

Dr. Pere Clavé Civit
Hospital de Mataró

> Resultats> Memòria

Proposta per millorar la disfunció intestinal neurògena i la qualitat de vida associada en pacient amb lesió cerebral o medul·lar aguda

Dra. Sílvia Delgado Aross
Institut de Recerca Hospital del Mar

> Resultats> Memòria

Efectivitat de la implementació de la musicoteràpia en la rehabilitació de pacients afàsics després d’un dany cerebral adquirit agut

Dra. Carmen García Sánchez
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

Validació de mGlu4 com a diana terapèutica pel tractament multipotencial de les lesions medul•lars

Dr. Jesús Giraldo Arjonilla
Institut de Neurociències UAB
Dr. Amadeu Llebaria Soldevila
Institut de Química Avançada de Catalunya CSIC
Dr. Cyril Goudet
Institut de Génomique Fonctionnelle, Universitat de Montpeller

> Resultats> Memòria

GODS Project: Contribució genètica al pronòstic funcional i la discapacitat després de l’ictus

Dr. Jordi Jiménez Conde
Institut de Recerca Hospital del Mar
Dr. Xavier Estivill Pallejà
Centre de Regulació Genòmica
Dr. Jerzy Krupinski
Hospital Universitari Mútua de Terrassa
Dr. Cristòfol Vives Bauzà
Hospital Universitari Son Espases Palma de Mallorca
Dr. Israel Fernández Cadenas
Institut de Recerca Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

Regeneració de circuits neuronals mitjançant marcapassos optogenètics

Dr. Artur Llobet Berenguer
Facultat de Medicina CSUB
Dr. Pau Gorostiza Langa
Institut de Bioenginyeria de Catalunya IBEC

> Resultats> Memòria

Paper terapèutic de la interleucina-37 en lesió de la medul·la espinal

Dr. Rubén López Vales
Facultat de Medicina UAB

> Resultats> Memòria

Efectivitat del suport psicoemocional al lesionat medul•lar agut. Projecte ESPELMA

Dra. Pilar Lusilla Palacios
Hospital Universitari Vall d'Hebron

> Resultats> Memòria

Avaluació de neuroprotectors basats en aciletanolamides en models animals d'hipòxia cerebral perinatal i adulta

Dr. Rafael Maldonado López
Laboratori Neurofarmacologia-Neurophar UPF
Dr. Fernando Rodriguez de Fonseca
Hospital Carlos Haya Málaga
Dr. Manuel Portavella García
Facultad de Medicina Universidad de Sevilla

> Resultats> Memòria

Sonotrombòlisi potenciada amb microbombolles com a nou tractament per l’ictus isquèmic agut; estudi pilot, prospectiu i aleatoritzat

Dr. Joan Martí Fàbregas
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

> Resultats> Memòria

Impacte del traumatisme cerebral agut sobre el sentit de l’olfacte: paper de l’entrenament olfactiu i de la neuroprotecció en la recuperació postraumàtica de l’olfacte

Dr. Joaquim Mullol i Miret
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Protecció enfront de l'infart cerebral induït pel dany neuronal provocat per la inhibició de l'autofàgia. Paper de Bmf i Noxa

Dra. Cristina Muñoz Pinedo
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge
Dr. Jochen Prehn
Neuroscience Research Centre, Irlanda

> Resultats> Memòria

Magnetoencefalografia (MEG) i imatge del tensor per difusió (DTI) de la connectivitat cerebral funcional i efectiva en traumatisme cranioencefàlic

Dr. Rafal Nowak Zamojska
Fundación Centro Médico Teknon

> Resultats> Memòria

Estudi prospectiu de la pèrdua de massa òssia després d'una lesió medul·lar. Factors de risc i paper dels marcadors de l'osteòcit

Dra. Pilar Peris Bernal
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona

> Resultats> Memòria

Rehabilitació neuropsicològica en nens amb TCE moderat o greu. Estudi randomitzat: intervenció dirigida a pares, a nens mitjançant robòtica i grup control

Dra. Pilar Póo Argüelles
Hospital Sant Joan de Déu
Dr. Xavier Vilasís Cardona
ETS Enginyeria, Electrònica i Informàtica La Salle

> Resultats> Memòria

Neuroinflamació i neurogenesi després de lesió cerebral aguda en cervell adult. Perspectives per a la recuperació neuronal després de lesió cerebral

Dra. Esther Pozas Pulido
Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer

> Resultats> Memòria

Anàlisi quantitativa i mitjançant simulació informàtica d'abordatges mínimament invasius per a lesions vasculars intracranials

Dr. Alberto Prats Galino
Facultat de Medicina UB

> Resultats> Memòria

Predictus – apropament al diagnòstic i pronòstic de la isquèmia cerebral transitòria i del fenomen de tolerància isquèmica a través de l’aplicació de la tecnologia de biologia de sistemes

Dr. Francisco Purroy García
Hospital Universitari Arnau de Vilanova Lleida
Dr. Joaquim Egea Navarro
Facultat de Medicina UdL

> Resultats> Memòria

Deteriorament cognitiu induït per quimioteràpia i radioteràpia. Avaluació del seu impacte i identificació dels marcadors de risc clínics, neurofisiològics i de neuroimatge funcional

Dr. Antoni Rodríguez Fornells
Facultat de Psicologia CSUB

> Resultats> Memòria

Modulació de l’activitat dels receptors immunitaris: nova estratègia terapèutica per al dany agut al sistema nerviós central

Dra. Carme Solà Subirana
Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona
Dra. Lydia Giménez Llort
Institut de Neurociències. UAB
Dr. Juan Sayós Ortega
CIBBIM - Nanomedicina Hospital Universitari Vall d'Hebron
Dr. Hugo Peluffo Zavala
Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguai
Dr. Jordi Villà Freixa
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida UPF

> Resultats> Memòria

Estudi i manipulació de l’expressió gènica de Mfn2 en la excitotoxicitat

Dr. Francesc Xavier Soriano Zaragoza
Facultat de Biologia UB

> Resultats> Memòria

Estudi randomitzat, prospectiu i controlat, sobre la repercussió en la qualitat de vida i la cognició dels pacients intervinguts de gliomes cerebrals d’un programa de telerehabilitació neurocognitiva

Dra. Pilar Teixidor Rodríguez
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

> Resultats> Memòria

Intervencions neurofisiològiques no invasives precoces en les lesions agudes cerebrals i de medul·la espinal

Dr. Josep Valls Solé
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona
Dra. Hatice Kumru Cam
Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitació
Dr. Jordi Montero Homs
Hospital Universitari de Bellvitge

> Resultats> Memòria

VÍDEOS

Logo Marato